Medezeggenschap

 

Wij hechten waarde aan de mening en feedback van een ander en in het speciaal van onze cliënten en hun netwerk. JijUniek heeft dan ook een cliëntenraad. De cliëntenraad komt regelmatig bij elkaar om te overleggen. De uitkomsten worden overgedragen aan de directie, waaruit vervolgens altijd actie ondernomen wordt.

De cliëntenraad is op dit moment te bereiken via clientenraad@jijuniek.nl. Vermeld in het onderwerp van je mail het woord ‘cliëntenraad’.